You are currently viewing AUTOE 2024

AUTOE 2024

AUTOE 2024:
Esta convocatòria té per objecte fomentar l’emprenedoria en la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió de subvencions a les persones desocupades que, reunint els requisits indicats, s’establisquen com a treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

Podran sol·licitar estes ajudes les persones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA Servici Valencià d’Ocupació i Formació que s’establisquen com a persones treballadores autònomes o per compte propi a partir de l’1 de gener de 2024 i amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció i complisquen tots els requisits de la convocatòria.

Enllaç al tràmit: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=96106&version=amp