ÀREES MUNICIPALS

Educació i Infància

L’àrea d’Educació s’encarrega de la gestió municipal en matèria d’escolarització i educació.
La regidoria compta amb diferents serveis municipals per tal de desenvolupar les competències que li són pròpies donant suport als centres educatius i treballant conjuntament amb les AMPES de l’Escoleta Infantil Municipal i CEIP Sant Josep.

Els serveis es presten a través de:

Escoleta Infantil Municipal

De titularitat pública és un centre homologat per la Generalitat Valenciana, ubicat a l’avinguda Rebalsadors, 1.

Gabinet Psicopedagògic Municipal

Dona atenció psicopedagògica als centres escolars d’educació de 0 a 3 anys, infantil i primària. És un servei homologat per la Conselleria d’Educació.