ÀREES MUNICIPALS

Urbanisme, Territori i Serveis

L’àrea de Territori, Urbanisme, Serveis i Equipaments s’encarrega de dur endavant les polítiques municipals en matèria de planejament urbanístic i equipaments i serveis municipals.

El departament s’encarrega de tramitar els diferents assumptes relacionats amb la concessió de llicències diverses seguint els instruments de la Llei Urbanística Valenciana i les Normes subsidiàries de planejament urbanístic de Serra. Poden consultar tots els tràmits a l’apartat oficina tècnica.

A més a més, l’àrea també coordina la brigada de serveis i el manteniment dels serveis municipals i parcs urbans.