SERVEIS

Serveis Generals

Comunicació i Premsa

L’Ajuntament de Serra compta amb un gabinet de comunicació i premsa que s’encarrega de difondre l’activitat del consistori a través del web municipal, xarxes socials, cartelleria i les diferents publicacions que promou el consistori.

També s’encarrega de mantenir una relació estreta amb els mitjans de comunicació alhora que dona suport a la gestió i organització d’esdeveniments.

El gabinet de comunicació gestiona l’agenda de l’alcaldia.

Amb la creació d’este gabinet es pretén una comunicació fluida amb el veïnat, una comunicació àgil, clara, transparent i veraç.

Tècnic de Comunicació:

Guillem Domingo Navarro