SERVEIS

Serveis Generals

Personal

El departament de Personal s’encarrega de totes les tasques i tràmits relacionals amb el personal que treballa a l’Ajuntament de Serra, tant funcionariat com personal laboral.

Horari d’atenció:

Dilluns de 17.00 a 19.00 hores

Dijous de 12.00 a 15.00 hores

Tècnic responsable:

Inma Arnal Cabo