SERVEIS

Serveis Generals

Registre Civil / Jutjat de Pau

El Registre Civil és un organisme públic en què s’inscriuen els esdeveniments que afecten a l’estat civil de la persona. Consta de tres seccions: naixements, defuncions i matrimonis.

A més a més, el Jutjat de Pau és un òrgan judicial unipersonal amb jurisdicció municipal, en les localitats que no disposen de Jutjat de Primera Instància i Instrucció, com és el cas de Serra. El Jutge de Pau, s’encarrega de resoldre qüestions de menor rellevància dins de l’administració de justícia.

El Jutjat de Pau està situat a l’edifici de l’Ajuntament de Serra.

Enllaç per a tramitacions electròniques:

Horari d’atenció al públic:

Dilluns i dijous de 11.00 a 13.00 hores.

Jutge de Pau:

Roberto Biot Navarro

Secretària:

Nuria Biot Navarro