SERVEIS

Serveis Generals

Registre i Informació

Les oficines de registre i informació de l’Ajuntament de Serra estan situades a la planta baixa de la Casa Consistorial i són el primer contacte entre l’administració i el veí. El servei dona informació general sobre les àrees, serveis i departaments de l’ajuntament i a més a més s’encarrega del registre de documents i sol·licituds.

Des de l’entrada en vigor de la nova llei de Procediment Administratiu Comú, Llei 39/2015, d’1 d’octubre, també existeix el Registre Electrònic, que facilita la manera de relacionar-se amb l’administració.

Accés al registre electrònic a través de la seu electrònica:

Documentació d’interés:

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Responsable:

Sabrina Gimeno Navarro