ÀREES MUNICIPALS

Benestar Social

L’àrea de Benestar Social s’encarrega de la implementació de les polítiques destinades a millorar la qualitat de vida de les persones al municipi de Serra i previndre la seua exclusió. L’àrea s’encarrega del conjunt de prestacions i serveis que tenen com a finalitat el desenvolupament de la persona dins de la societat, fomentant el seu benestar la millora de la qualitat de vida i previndre i eliminar les causes que aboquen a l’exclusió social.

L’àrea té un important pes dins l’estructura organitzativa de l’Ajuntament de Serra i es materialitza a través de tres serveis importants:

D’altra banda, el Llar del Jubilat, acull a l’assocació Democràtica de Jubilats i Pensionistes, ubicat al carrer del Carreró junt a l’Espai Jove i Policia Local, centre de socialització dels majors.