SERVEIS

Educació, Cultura i Esports

Aula Matinera

L’Aula Matinera del CEIP Sant Josep és un servei que presta l’Ajuntament de Serra a través de la regidoria d’Educació i Infància per tal que les famílies puguen conciliar millor la seua vida laboral i familiar.

El servei es dona de dilluns a divendres mentre dura el curs escolar amb el següent horari:

Horari:

De dilluns a divendres.

Matins:

de 7.30 a 9.30 hores (d’octubre a maig)
de 7.30 a 9.00 hores (juny i setembre)

Vesprades:

de 16.30 a 17.30 hores (d’octubre a maig)
de 15.00 a 16.30 hores (juny i setembre)

Es pot contractar el mes sencer i dies solts, en horari de matí i vesprada. Les sol·licituds s’han de presentar en l’oficina del registre de l’Ajuntament de Serra o mitjançant la seu electrònica.