AJUNTAMENT

Bon Govern

Documentació d’interés:

Enllaç:

Bústia de denúncies

1.Identificació de la persona que remet la informació
2. Informació a títol personal o en representació d'una empresa o entitat
3. Indique la forma en la qual desitja comunicar-se
4. Ha treballat en l'entitat a la qual es refereixen els fets?
5. Identificación de la persona o entidad que hubiera cometido el fraude o irregularidad
6. Coneix vosté el fons de la UE implicat en la irregularitat o si aquesta afecta al Mecanisme de Recuperació i Resiliència?
7. Indique si ha remés la informació a un altre òrgan o entitat:
Documentació adjunta