SERVEIS

Educació, Cultura i Esports

Cinema d’Hivern

El Cinema d’Hivern és una construcció de meitat del segle XX totalment rehabilitada les instal·lacions del qual són usades per la Unió Musical de Serra, el cor i la seua Escola de Música Tio Pepet. L’edifici originàriament propietat de la parròquia va ser restaurat en la seua totalitat en la primera dècada del present segle i va entrar en funcionament de nou en 2008.

L’any 2018 el Cinema d’Hivern va recuperar l’ús tradicional per al qual va ser construït i començaren a projectar-se de nou pel·lícules en determinades èpoques de l’any com Nadal i Pasqua.