SERVEIS

Serveis Generals

Cementeri

El Cementeri de Serra està ubicat a la carretera CV-310, a l’entrada de la població. De titularitat municipal i amb una superfície de 3.200 metres ha anat ampliant-se al llarg del temps en funció de les necessitats d’enterrament de la població. La seua construcció va començar a finals del segle XIX i va ser inaugurat en abril de 1901. L’última ampliació és de l’any 2.009 en què es van construir 370 nínxols i 160 columbaris destinats a cendres.

Un passeig de vianants comunica la població fins a la porta darrera del cementeri municipal.

Horari per a visites:

Diumenges de 8.00 a 14.00 hores.