SERVEIS

Medi Ambient i Agricultura

Banc de Terres i Campus

Banc de Terres

El Banc de Terres és una ferramenta a través de la qual es pretén dinamitzar l’agricultura de Serra.

Tindrà la funció de recuperar les parcel·les en situació d’abandonament del municipi i facilitar a totes les persones que vulguen ampliar la seua superfície de producció o que desitgen començar l’activitat agrària a través de l’accés a parcel·les que hagen sigut incorporades al Banc de Terres.

Funciona com a un registre administratiu municipal de caràcter públic.
Està format per parcel·les aptes per a l’explotació agrícola la propietat de les quals ha sol·licitat voluntàriament la inclusió en el banc de terres per tal de ser posades en marxa i reactivades des del punt de vista agrari.

Aquesta ferramenta té l’objectiu de posar en contacte l’oferta i la demanda de parcel·les cultivades o cultivables ubicades al terme municipal de Serra, especialment en les zones de les Hortes de Ria i Tóixima.

Quins serveis ofereix el Banc de Terres?

1.- Vull veure les parcel·les ofertades

Es podrà consultar en tot moment quines finques estan disponibles per a la cessió d’ús.

2.- Vull inscriure les meus parcel·les

Les propietàries i propietaris podran incorporar les seues terres al banc de forma GRATUÏTA i VOLUNTÀRIA. Seguiran sent propietaris, amb els mateixos drets i obligacions.

3.- Vull parcel·les per a treballar-les

Aquelles persones interessades en obtindre la cessió d’ús, hauran de sol·licitar les parcel·les que desitgen i automàticament des de l’Ajuntament es posarà en marxa un procés d’intermediació posant en contacte a les partsa

Campus Ria Tóixima

El Campus Ria-Toixima és un espai per a la generació d’iniciatives rurals innovadores dirigit a qualsevol persona, empresa o institució que desitge aportar el seu talent i coneixement al desenvolupament del medi rural de Serra o que necessite suport per a dur a terme qualsevol millora o projecte emprenedor en la nostra localitat.

El Campus Ria-Toixima donarà una resposta eficaç a les necessitats actuals i futures dels habitants del nostre municipi i en general als problemes d’escàs relleu generacional en activitats econòmiques sostenibles i innovadores de la localitat.

El Campus, dut a terme pel conjunt de la ciutadania de Serra via procés participatiu, ha sigut dissenyat durant la pandèmia en les següents línies estratègiques:

Programa de dinamització de les hortes històriques de Ria i Tóixima

  • Consell Agrari Municipal. Ést l’òrgan consultiu per excel·lència en l’àmbit agrari.
  • Creació del Banc de Terres. Una de les primeres accions dutes a terme des del Campus ha sigut la creació del Banc de Terres de Serra que té per objectiu facilitar l’accés a la terra i garantir el procés d’arrendament i/o de compravenda.
  • Suport a l’agricultura. Les accions a ficar en aquest pla d’acció consistiran en: assessorament en ajudes i subvencions, facilitar tràmits administratius front l’administració, com el REGEPA i millorar les infraestructures agràries.
  • Recuperació de cultius típics. En aquest apartat treballarem: fer un dia de l’arbre en cirerers, llimeres i oliveres, dissenyar un pla de recuperació de cultius: cirerers, llimeres, oliveres i hortícoles tradicionals de Serra, fer un projecte pilot consistent en provar diferents varietats i tipus de terreny per a determinar les zones més adients per a fer la reconversió varietal.
  • Preservació del patrimoni del medi rural I natural. Cal destacar les següents accions: catalogació del murs de pedra en sec, visites culturals per les hortes, curs per a construir murs de pedra en sec

Suport als negocis locals i les persones emprenedores

  • Assessorament personalitzat per perfils i per tipus de negoci. Tallers pràctics d’aparadorisme, màrketing I ecommerce.
  • APRÈN FENT. Programa ocupacional enfocat als perfils locals de Serra en situació de desocupació
  • Formació a la demanda. Destaquem les següents accions: programa formatiu per a la consolidació i millora dels negocis locals de Serra, revisió de models de negoci, recuperació de professions tradicionals, desenvolupar un pla verd local que genere llocs de treball.

Millora del serveis enfocats al turisme i també a la población resident de Serra.

  • Visites tècniques a altres territoris enfocades al comerç local, al sector agroalimentari I l’hostaleria.
  • Intercanvis de coneixements en municipis referents. Plantegem fer un minicongrès de turisme, un altre dirigit al foment del teixit Empresarial de Serra i un altre enfocat al foment de la governança i la participació.

Si vols participar crida al telèfon: