ÀREES MUNICIPALS

Participació, Igualtat i Transparència

Participació Ciutadana

La delegació de Participació Ciutadana s’encarrega de dur a terme polítiques que garantisquen la intervenció de la ciutadania en l’esfera pública i la presa de decisions. És un àrea de recent creació i ve desenvolupant diferents projectes participatius encaminats a què l’actorat local intervinga en les polítiques municipals. Mitjançant diferents mecanismes, la societat fa sentir la seua veu i planteja propostes a tots els nivells de govern.

Igualtat

La delegació d’Igualtat s’encarrega de desenvolupar les polítiques públiques municipals en matèria d’igualtat d’oportunitats i no discriminació per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual. La regidoria ha dut endavant el I Pla Municipal d’Igualtat d’hòmens i dones per avançar cap a la millora de relacions interpersonals de les persones que viuen a Serra.

Transparència

La delegació de Transparència s’encarrega de les polítiques publiques municipals adreçades a dotar de major informació les diverses actuacions que es realitzen des de l’ajuntament i a garantir l’accés dels ciutadans a la informació municipal.