SERVEIS

Medi Ambient i Agricultura

Recollida de Voluminosos i Verds

La recollida de voluminosos és un servei que presta l’Ajuntament de Serra a través de la regidoria d’Obres i Serveis.

La recollida es realitza el primer dimecres de cada mes, prèvia sol·licitud del servei a l’Ajuntament de Serra. Els voluminosos s’han de dipositar en la zona habilitada o els voltants de l’habitatge. Fora de l’horari i dia establit no es poden traure voluminosos a la via pública, és una conducta sancionable.

Existeix un punt de recollida de voluminosos al costat del Poliesportiu Municipal on es poden dipositar en horari de 7:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. Actualment estarà fora de servei amb motiu de les obres de remodelació del centre esportiu.

Respecte de la recollida de verds, es replega una vegada per setmana. Cal dipositar-los a la zona habilitada o immediació de l’habitatge en bosses tancades o en feixos lligats i fàcilment manejables.

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Telèfon d’informació de recollida: