SERVEIS

Serveis Generals

La Llar

Pensem en La Llar, com un nou producte turístic al servei del visitant i de la conservació i desenvolupament sostenible del patrimoni natural i del turisme. Un lloc per a tots amb una funció turística-divulgtiva sobre els usos passats, presents i futurs de la serra, apropant amb això al visitant a la cultura, història i identitat local.

Es pretén posar en valor el patrimoni natural i etnològic perquè siga un factor de dinamització, contribuint al desenvolupament sostenible i responsable de l’activitat turística del municipi, per tant, no sols es pretén conservar i revalorar el patrimoni, sinó també interpretar-ho, transmetre coneixements i educar als visitants.