ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari extraordinari 26 de gener

1r Dictamen en relació amb l’ordenança reguladora del servei “Menjar a casa” (Expte 31/2023).

Se sotmet a votació el dictamen de la comissió informativa nº1 especial de comptes, economia, hisenda i patrimoni, personal i règim interior, esports, joventut i festes proposa  la redacció de l’ordenança que regularà el servei “Menjar a casa” en el nostre municipi.

S’aprova el dictamen per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1); PP (1); TOTAL 6

2n.- Dictamen   en relació amb la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Serra (Exp. 28/2023).

Se sotmet a votació el dictamen de la comissió nº1 especial de comptes, economia, hisenda i patrimoni, personal i règim interior, esports, joventut i festes sobre el dictamen en relació amb la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Serra. La modificació afecta als llocs de Policia Local, Monitores de  Escola Matinera, Auxiliar Escoleta Infantil, Guia i Tècnic de Turisme. 

S’aprova el dictamen per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1); PP (1); TOTAL 6

3r.- Dictamen  en relació amb el projecte i plecs IV fase del Poliesportiu Municipal (Exp. 42/2023)

Se sotmet a votació la proposta de dictamen de la comissió nº1 especial de comptes, economia, hisenda i patrimoni, personal i règim interior, esports, joventut i festes sobre el projecte i plecs de la IV fase de la remodelació integral del Poliesportiu Municipal Héctor Catalá. Una obra que s’inclou dins del Pla d’Inversions 2022 2023 de la Diputació de València i que es traurà a concurs per procediment obert simplificat després de l’autorització del projecte per part de la Diputació de València. 

S’aprova el dictamen per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1); PP (1); TOTAL 6