ACTUALIDAD

Noticias

Obres de renovació del clavegueram de la plaça del Castell

L’Ajuntament de Serra comença les obres de renovació del clavegueram de la plaça del Castell. Una intervenció que permetrà la renovació de 80 metres de canalització de clavegueram que es troba en mal estat. Les obres milloraran considerablement aquest tram de la xarxa de sanejament al nucli urbà.

La intervenció valorada en poc més de 99.000 € consistirà en l’aplicació d’un encamisat de mànega contínua que dotarà al col·lector existent d’una impermeabilitat total. A més a més es crearan dos nous pous de registre que facilitarà les futures intervencions de manteniment de la xarxa. Les obres estan finançades per la Diputació de València a través del pla Reacciona amb 90.000 €, la resta és aportada amb fons propis de l’ajuntament.

“És una obra molt esperada pel veïnat que en determinades ocasions ha pogut sofrrir molèsties”, manifesta l’alcaldessa, Alicia Tusón i afegeix: “Millorar la xarxa de sanejament públic del nostre municipi és una prioritat per a l’Ajuntament. I ho fem fent una bona gestió dels recursos, acudint a les diferents línies de subvenció de la Diputació de València que sempre està ahí ajudant als pobles menuts.”


350.000 € d’inversió
Un pla de millora del cicle integral de l’aigua amb el qual s’han injectat més de 300.000 € en obres com la substitució de 360 metres de la pujada al Puntal i camí del Campament el 2022, les obres de la plaça del Castell i les que s’inclouen per a este 2023 amb la substitució de 400 metros de canonada al carrer València. A més a més a càrrec del pla d’inversions 20-21 es van escometre les obres al clavegueram del carrer Mestra Consuelo Burgos, Collaet i un tram de la avda. La Serrà amb una inversió que frega els 50.000 €.