ACTUALIDAD

Noticias

L’Ajuntament crea 4 places de Policia Local

L’Ajuntament de Serra ha creat 4 noves places d’agent del cos de Policia Local el procés de selecció del qual comença en novembre amb la convocatòria del primer examen. Quan acabe el concurs oposició lliure, els efectius policials passaran a ser de 8 agents més el cap de la Policia Local.

En total 9 places cobertes que implicaran una millora substancial del servei en front de les 6 d’ara mateix. En paraules de l’alcaldessa Alicia Tusón “Estem treballant i fent un esforç pressupostari important per dotar amb més agents el cos de la policia i donar un millor servei a tota la ciutadania. Demane un poc de paciència per poder tindre un servei que cobrisca tota la franja horària del dia.”

En l’actualitat el cos de Policia Local està format per 6 agents. Amb este procés que comença ara es cobriran definiitvament 3 places de nova creació i una de l’oferta d’ocupació de 2018. Durant este últim any s’ha cobert també l’oferta de 2017 amb una plaça més. En total, en menys de dos anys s’hauran cobert 5 places.

“Existeix una voluntat clara per part de l’equip de govern per millorar la seguretat ciutadana i la seguretat també dels agents de Policia Local. Bona mostra és l’esforç que estem fent per millorar el cos de la policia” afegeix la primera edil. “Durant molt de temps..

Per a esta selecció que cobrirà les 4 places d’agent de policia hi ha 79 aspirants admesos. El tribunal ja està nomenat i el 9 de novembre es realitzarà el primer examen en què es valoraran les aptituts físiques dels aspirants.