ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari ordinari 22 de desembre

1º.- Actes sessions anteriores.
Es passen a votació les dues actes dels plens amb data 5 d’octubre i 1 de desembre de 2021.

S’aproven les actes per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 8

2º.-.Informe d’alcaldia.
L’alcaldessa de Serra, Alicia Tusón, fa un repàs per la situació sanitària ocasionada pel covid19 que ha comportat la suspensió dels actes nadalencs previstos en espais interiors. L’alcaldessa informa que s’han completat les ajudes Pareténsis del Pla Resistir per les que s’han repartit 99.405, 85 € entre 27 autònoms i petites empreses de la localitat afectades per la covid19. Activitats com la restauració, serveis, benestar i xicotet comerç. Al mateix temps s’informa del començament de les obres de la fase 3 en el Poliesportiu Municipal Héctor Catalá i de la marxa de les obres de la sala d’actes de la Casa de la Cultura. L’alcaldessa conclou la seua intervenció apel·lant a gaudir de les festes amb responsabilitat.

3º.- Adhesió a la xarxa d’entitats locals per a desenvolupar els ODS de l’agenda 2030.
Es proposa l’adhesió a la xarxa d’entitats locals per a desenvolupar els objectius de desenvolupament sostenible que inclou l’agenda 2030 en favor de les persones, el planeta i la prosperitat.

S’aprova l’adhesió per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 8

4º.- Aprovació del Pla Urbà d’Actuació Municipal.

Se sotmet a votació l’aprovació del PUAM, projecte que es centra en totes les actuacions que definisquen el futur dels pròxims dos anys i que tenen en compte els objectius de desenvolupament sostenible per a continuar avançant cap a una localitat més habitable, sostenible, justa, inclusiva i respectuosa amb la diversitat.

S’aprova per unanimitat. PSPV-PSOE (4); *UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-*PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 9
5º.- Assumptes extraordinaris.
No hi ha assumptes extraordinaris a incorporar.

6º- Dació de compte dels decrets d’alcaldia presidència.
Es deixa sobre la taula.

7º.- Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local.
Es dona compte de les actes de les Juntes de Govern Local, de la 30, de 17 de setembre, a la 37 de 5 de novembre de 2021.

8º.- Precs i preguntes.