ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari extraordinari de 5 de desembre

L’alcaldessa agraeix la presència de les persones assistents i convoca a guardar un minut de silenci per la dona assassinada víctima de violència de gènere a Sagunt.
L’alcaldessa ofereix als partits que sol·liciten el ple la lectura de l’exposició de motius que els porta a esta sol·licitud de convocatòria que és llegida pel portaveu de l’Agrupació Electoral Torre de Porta-Coeli, Carlos Montalbán i que conclou amb el següent ordre del dia:
1.- Sol·licitud de ple extraordinari de conformitat amb l’art.71 del ROM, formulada pels regidors integrants de: Agrupació Electoral Torre de Porta Coeli, Partit Popular i VOX amb el següent:
1.1.- Explicació per part de l’Equip de Govern dels motius pels quals decideix no renovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Serra i Societat Civil de Propietaris de la Urbanització Torre de Porta-Coeli (SCPUTP).
L’alcaldessa explica que tal com es recull en la sol·licitud de celebració del ple presentada pels grups Agrupació Electoral Torre de Porta *oeli, Partit Popular i VOX els serveis s’han anat millorant considerablement a la urbanització des que va assumir l’alcaldia en 2017 i que així continuarà sent.
El conveni que es va signar al maig de 2022 tenia com a data de caducitat desembre de 2023 i que es decideix la seua no renovació. La voluntat de l’equip de govern és continuar prestant els serveis que es donen a la ciutadania a la urbanització de forma més eficient i continuar millorant-los amb independència de si serà a través d’un conveni o d’altres fórmules que es veuran pròximament amb la publicació dels pressupostos per a 2024.
En ells es veurà un augment considerable de les partides destinades a serveis, neteja entre altres a la urbanització.

1.2- Discussió, valoració i anàlisi de la situació plantejada en la UTP després de la no renovació del conveni.
1.3.- Aprovació si escau per majoria dels vots del ple, de la posada en marxa d’un sistema que garantisca la continuïtat o millora dels serveis prestats, que compte amb almenys 3 persones contractades de manera indefinida per a treballar a la urbanització des del dia 1 de gener de 2024.

Sobre estos dos punts, l’alcaldia considera que poden ser un mateix punt. L’alcaldessa garanteix que es continuaran prestant els serveis i millorant-los.
Els grups Agrupació Electoral Torre de Porta-Coeli i PP interpel·len per a conéixer com es gestionarà, de quina manera, amb quins mitjans, quina categoria professional tindran els treballadors, si serà empresa externa, entre altres.
Per la part seua, Vox requereix que els contractes de les persones siguen indefinits, no de tres mesos màxims, al que se l’informa que la legislació laboral no permet este tipus de contractació en les administracions públiques.
L’alcadldessa apel·la a la sensatesa de veïnes i veïns de la urbanització ja que, a pesar que no està recepcionada, es continua millorant i invertint en esta.
Respecte de la votació del punt 3, l’alcaldessa proposa la retirada del punt o la votació del mateix eliminant la referència de contractació de manera indefinida.
Pel fet que no es retira eixa referència el punt és retirat de l’ordre dia amb els vots de PSPV-PSOE (5) i Acord per guanyar Compromís per Serra (1) TOTAL 6 i els vots en contra de PP (2) Agrupació Electoral Torre de Porta-Coeli (1), VOX (1). TOTAL 3