ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari extraordinari 27 de novembre

1r. Dictamen en relació amb el reconeixement extrajudicial de crèdits n1/2023, amb càrrec al RLT (EXP. 1304/2023).

Es sotmet a votació el dictamen de la comissió informativa especial de comptes per al reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de l’exercici anterior amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per valor de 245.492,31 €.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) TOTAL 6. En contra, PP (2); VOX (1), TOTAL 3. Abstencions: Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 2.

2n. Dictamen en relació amb la modificació de crèdits núm. 7/2023, suplements de crèdit o crèdits extraordinaris amb càrrec al RLT, per al REC 1/2023.

Es sotmet a votació el dictamen de la comissió informativa especial de comptes per a la modificació de crèdits número 7 per dotar de consignació les depeses relacionades amb el punt anterior amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) TOTAL 6. En contra, PP (2); VOX (1), TOTAL 3. Abstencions: Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 2.

3r. Dictamen en relació a la modificació de crèdits número 8/2023, transferències de crèdit entre àrees de distinta despesa.

Es sotmet a votació el dictamen de la comissió informativa especial de comptes per a la modificació de crèdits número 8, per transferir crèdit d’unes partides a altres que necessiten consignació per valor de 107.648,41 €.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) ; PP (2); Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 10. Abstencions: Vox (1)

4t Dictamen en relació amb el nomenament de representants de l’Ajuntament de Serra en òrgans col·legiats.

Es sotmet a votació el dictamen per al nomenament de la regidora Manuela Jaramillo Torres regidora d’Igualtat, com a titular i d’Inmaculada Bartual Carretero, regidora de Benestar Social, com a suplent de la Xarxa de Municipis contra la Violència de Gènere.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1); Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 8. Abstencions: PP (2); Vox (1); Total 3.

5é Dictamen en relació a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia.

Es sotmet a votació el dictamen per aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia i que se sotmetrà a exposició pública durant 30 dies. Amb l’entrada en vigor de la nova llei de benestar animal Llei 7/2023, es proposen dos ordenances que substituiran la vigent i que se sotmeten a votació en este punt i en el següent.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) ; PP (2); Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 10. En contra: Vox (1).

6é Dictamen en relació a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Es sotmet a votació el dictamen per aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos i que es sotmetrà a exposició pública per un període de 30 dies.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) ; PP (2); Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 10. En contra: Vox (1).

7é Moció presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

Es sotmet a votació la moció presentada pel PSPV-PSOE amb motiu del 25N.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) ; PP (2); Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 10. En contra: Vox (1).

8é Moció presentada pel grup municipal PSPV-PSOE per garantir la continuïtat del fons de cooperació municipal.

Es sotmet a votació la moció presentada pel PSPV-PSOE per garantir la continuïtat del fons de cooperación municipal.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) ; PP (2); Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 10. En contra: Vox (1).

9é Moció presentada pel grup municipal Compromís per al compliment de las resolucions de les Nacions Unides sobre Palestina sobre las guerra del SUCOT.

Es sotmet a votació la moció presentada pel grup Compromís per al compliment de les resolucions de Nacions Unides sobre Palestina.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) ; Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 8. En contra: PP (2); Vox (1) TOTAL 3.

10é. Aprovació, si escau, de la identificació i delimitació cartogràfica de qualsevol urbanització, nucli de població, edificació i instal·lació susceptible de sofrir risc d’incendi forestal per estar situades en terrenys forestals o en zones d’influència forestal.

Es sotmet a votació la identificació i delimitació cartogràfica de qualsevol urbanització, nucli de població, edificació i instal·lació susceptible de sofrir risc d’incendi forestal per estar situades en terrenys forestals o en zones d’influència forestal.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) ; PP (2); Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2); Vox (1); TOTAL 11.

11é. Aprovació, si escau, proposta de digitalització per al servei d’aigua potable i clavegueram de Serra a presentar en la segona convocatòria del PERTE de digitalització d’aigua.

Es sotmet a votació sol·licitar una subvenció al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la digitalització de la xarxa de sanejament, aigües potables i sanejament, sense cost per al consistori per un valor de 292.352 €.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) ; PP (2); Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2); Vox (1); TOTAL 11.

12é. Moció presentada pel grup municipal PSPV-PSOE en suport a l’organització Institut Ara per a la creació d’un institut públic d’educació secundària, batxillerat i formació professional a Nàquera.

Es sotmet a votació la moció que és aprovada per unanimitat.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) ; PP (2); Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2); Vox (1); TOTAL 11.

 

Foto de la corporació i els representatnts de la plataforma Institut Ara després del plenari.