ACTUALIDAD

Noticias

La brigada Emerge per previndre riscos d’incendis comença a treballar

La brigada municipal Emerge formada per cinc persones ha començat a treballar de nou al terme municipal de Serra. Estes cinc persones realitzen tasques de prevenció d’incendis i neteja seguint les directrius del pla local de prevenció d’incendis. La brigada realitzarà els seus treballs durant 6 mesos.

D’aquesta manera s’actuarà en el manteniment de zones tallafocs, autoprotecció de la interfície urbà forestal o neteja de barrancs. Les intervencions tracten de reduir els riscos poblacionals derivats dels incendis forestals i de possibles avingudes d’aigua, afavorint la intervenció dels mitjans d’extinció.

“Per segon any comptem amb esta brigada que és de gran ajuda per al nostre poble” manifesta Alicia Tusón, alcaldessa de Serra. “Una brigada que fa una gran tasca al mateix temps que crea llocs de treball” afegeix.

Les brigades Emerge es financen a través d’una subvenció de LABORA per contractar persones desocupades. A més a més compta amb el suport logístic de Tragsa.