ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari extraordinari 26 de febrer

Abans de començar el ple, l’alcaldessa, Alicia Tusón, convoca als assistents a guardar un minut de silenci com a mostra de dolor amb les víctimes i solidaritat amb les persones afectades pel tràgic incendi esdevingut en el barri de Campanar de València el passat 22 de febrer.

 
ÚNIC.- DICTAMEN EN RELACIÓ AMB EL RECURS PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR, “CONTRA L’ACORD PLENARI D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL ANY 2024, PLANTILLA DE PERSONAL I BASES D’EXECUCIÓ (Exp. 1558/23)

Se sotmet a votació el dictamen de la comissió informativa número 1 Especial de Comptes, Economia, Hisenda i Patrimoni, Personal i Règim Interior, Esports, Joventut i Festes, en relació al recurs presentat pel grup municipal Partit Popular contra l’acord plenari d’aprovació del pressupost general municipal any 2024, plantilla de personal i bases d’execució. Segons el dictamen, el recurs és “extemporani” ja que es presenta acabat el termini de 15 dies des de la seua publicació en el BOP i es proposa desestimar el recurs.
Per la seua banda, el PP va recalcar que el recurs potestatiu de reposició se presenta contra l’acord plenari i no contra el pressupost.
Vots a favor: PSPV-PSOE 5; Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) TOTAL 6. Vots en contra PP (2); Agrupació Electoral La Torre de Porta Coeli (2).VOX (1). TOTAL 5.

En acabar el ple, la regidora de l’Agrupació Electoral Torre de Porta Coeli, Montse Polo, anuncia que este serà el seu últim plenari perquè deixarà la seua acta com a edil del consistori per “motius personals.”