ACTUALIDAD

Noticias

L’ajuntament beca a 46 estudiants

Les ajudes augmenten la partida cada any

L’Ajuntament de Serra ajuda a sufragar les despeses de transport escolar de 46 persones del municipi que estudien ensenyaments no obligatoris en el present curs 2023-2024. Una xifra de persones similar a la de l’exercici anterior, però amb una dotació econòmica superior. Les ajudes tenen com a finalitat ajudar les famílies empadronades al municipi que compten amb estudiants de batxillerat, cicles formatius i universitaris.

Els beneficiaris de la convocatòria rebran en breu l’ajuda amb quantitats que van des dels 80 € fins als 120 € en funció dels criteris de baremació inclosos a les bases reguladores. L’alumnat beneficiari ha vist incrementada la quantitat final rebuda al quedar romanent positiu a la partida després del repartiment inicial. La convocatòria ha estat sol·licitada per 54 persones, 9 d’elles han quedat excloses perquè no han complit els requisits.

La partida d’ajudes augmenta fins als 6.000 € per al curs 24-25
En paraules de l’alcaldessa, Alicia Tusón: “Ajudem a les famílies amb este programa de beques que cada any veu incrementada la partida pressupostària. I ho continuarem fent. Enguany la partida era de 5000 €, mil més que l’exercici anterior” comenta l’alcaldessa de Serra, Alicia Tusón.

Per a la convocatòria d’enguany, curs 2024 2025 que eixirà a la tardor, el consistori ha augmentat en mil euros la quantitat destinada a estes beques. En total l’alumnat es podrà beneficiar d’unes beques al transport que repartiran 6000 € per ajudar l’economia familiar del veïnat.