ACTUALIDAD

Noticias

Serra comença 2024 amb un pressupost de més de 4 milios d’euros

L’Ajuntament de Serra ha aprovat els pressupostos per a l’any 2024. Uns comptes que ascendeixen a 4.104.091,14 € i que va ser aprovats pels grups municipals que conformen l’equip de govern PSPV-PSOE i Compromís en l’última sessió plenària celebrada el 27 de desembre.
Els comptes són “una ferramenta per a millorar els serveis per a la ciutadania. La bona gestió econòmica farà que reduïm el deute en un 63 % i el deixarem pràcticament pagat” manifesta l’alcaldessa, Alicia Tusón.
La millora del servei començarà notant-se a les partides de neteja viària i manteniment dels espais i infraestructures que augmenten en un 567 % respecte de l’any anterior, fins als 196.000 €. La substitució del conveni de col·laboració amb la Societat Civil de Propietaris permetrà la gestió directa de més de 250.000 € en la urbanització, per a neteja, millora viària, l’acabament dels per als vianants, i altres partides que ajudaran a dinamitzar la vida de les persones que viuen a la urbanització.
Respecte de les inversions pròpies, es destinaran 253.113,38 €. Així es preveu realitzar una intervenció en l’ermita de Sant Josep i la Creu, amb 65.000 €, o la renovació del col·lector del carrer Sant Roc amb 40.000 €. A més a més, es preveuen altres inversions com obres al poliesportiu, inversió turística, energies renovables i seguretat ciutadana.
Les partides destinades a medi ambient i agricultura ascendiran a 126.000 € en inversió i millora del nostre entorn, hortes i camins rurals. D’esta manera es preveu compra de noves ferramentes, treballs de neteja de la massa forestal, cunetes i millora dels camins d’accés als terrenys agrícoles i forestals.
El programa d’ajudes al transport per a joves estudiants i el de pràctiques formatives remunerades sumaran 16.000 € i es preveu dur a terme un pla d’infància i adolescència. Els col·lectius i associacions culturals, esportives i socials del poble rebran 43.500 € en subvenció directa.
Al pressupost caldrà anar afegint les subvencions que s’obtinguen en les diferents convocatòries a les quals s’acudeix. Tot tenint en compte una dràstica reducció per part de la Generalitat Valenciana del fons de cooperació municipal, amb què s’injectaven en recursos directament als municipis.