ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari ordinari 27 de març 2024

1.Aprovació si és el cas, actes sessions anteriors, de 17 de desembre de 2023 i 26 de febrer de 2024.

Se sotmeten a votació les actes dels plens de 17 de desembre de 2023 i 26 de febrer de 2024.

S’aproven per unanimitat. Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) PP (2); VOX (1), Agrupació Electoral Torre de Portacoeli (1) TOTAL 10.

2.Informe d’alcaldia.


L’alcaldessa agraïx l’assistència i informa que les obres de la quarta fase del poliesportiu municipal estan a punt d’acabar, mancant retocs. Comenta que s’impulsarà la planta de biomassa amb una subvenció europea de 170.000 €. Un projecte, València Biovaloriza que es comparteix amb la Dipuació de València l’Ajuntament de Llíria i les mancomunitats de Camp de Túria i i Interior Terra del Vi. València Biovaloriza compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (*PRTR), finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.

D’altra banda, exposa que s’han escomés treballs de millora i condicionament de pistes forestals com la del Llentiscle, o alguns trams en la zona de Potrillos.
També dels treballs de canalització d’aigües pluvials al carrer Madrid per a evitar els problemes d’inundació que patix este carrer i s’ha licitat el parc infantil també al carrer Madrid de la urbanització Torre de Portacoeli. Falta que la mesa de contractació òbriga les ofertes i es puga adjudicar.
En el Ceio Sant Josep s’ha reposat el sòl de cautxú al pati d’infantil.
A més, s’està treballant en el pla d’infància i adolescència amb el propòsit de fer de Serra ciutat amiga de la infància i crear també el Consell Local d’Infància i Adolescència.
Informa que esta setmana s’ha constituït la Mesa Intersectorial de Salut, un espai de participació entre diferents agents locals per a impulsar la salut local i justament hui aprovarem l’adhesió a l’estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut.
L’alcaldessa acaba la seua intervenció al·ludint al fet que s’han preparat activitats perquè les famílies puguen conciliar millor les seues vides per Pasqua, tant a la urbanització torre de Portaceli com en el nucli urbà. Al mateix temps, desitja una bon Nadal i convida a consumir producte local estos dies en els nostres comerços tradicionals i locals d’hostaleria.


3.Assumptes extraordinaris.

No hi ha assumptes extraordinaris a tractar.

4. Renúncia al càrrec de regidora de Dª Montserrat Polo Martínez del Grup Municipal AE Torre de Porta Coeli.


Es dona compte al ple de la renúncia de la regidora Montserrat Polo Martínez del Grup Municipal AE Torre de Porta Coeli que ella mateixa va anunciar en el passat ple extraordinari. Es remetrà certificació de l’acord perquè la Junta Electoral Central perquè expedisca credencials acreditatives del D Jerónimo Morales Barrabino.

5. Dictamen en relació amb la modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) (Exp. 461/22) modificació 2024.

Se sotmet a votació el dictamen de la comissió sobre l’ordenança reguladora de l’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana per a ajustar-la als nous coeficients segons el Reial decret legislatiu 2/2024, de 5 de març que modifica la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1). Total: 6. En contra PP (2); VOX (1). Total 3. Abstencions: Agrupació Electoral Torre de Portacoeli (1).

6. Dictamen per a l’adhesió a l’estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut (SNS).

Se sotmet a votació el dictamen per a l’adhesió a l’estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut (SNS) que perseguix la promoció de la salut i la prevenció amb l’objectiu de guanyar anys de vida en bona salut i lliure de discapacitat.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1); PP (2); Agrupació Electoral Torre de Portacoeli (1). Total: 9. Abstencions: VOX (1).

7. Dictamen per a l’aprovació del Pla Intern d’Igualtat.

Se sotmet a votació el dictamen per a l’aprovació del Pla Intern d’Igualtat, pla que afecta la plantilla municipal.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1); PP (2); Agrupació Electoral Torre de Portacoeli (1). Total: 9. En contra: VOX (1).

8. Dictamen en relació amb l’elecció de Reina de les Festes 2024.

Se sotmet a votació el dictamen per a l’elecció de la reina de la festes 2024, en el qual es proposa nomenar la senyoreta Claudia Morales Navarro, Reina de les Festes de Serra 2024.
S’aproven per unanimitat. Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) PP (2); VOX (1), Agrupació Electoral Torre de Portacoeli (1) TOTAL 10.

9. Moció del PSPV-PSOE sobre el 8 de març.

Se sotmet a votació la moció que presenta el PSPV-PSOE sobre el 8 de març.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1). Agrupació Electoral Torre de Portacoeli (1). Total: 7. En contra VOX (1). Abstencions: PP (2).

 

10. Moció del PSPV-PSOE per la lluita contra la bretxa salarial.


Se sotmet a votació la moció que presenta el PSPV-PSOE per la lluita contra la bretxa salarial.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1). Agrupació Electoral Torre de Portacoeli (1). Total: 7. En contra VOX (1). Abstencions: PP (2).

11. Moció del PSPV-PSOE sobre les mancomunitats.

Se sotmet a votació la moció del PSPV-PSOE sobre les mancomunitats.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1). TOTAL 6. En contra: PP (2).; VOX (1). Total: 3. Abstencions: Agrupació Electoral Torre de Portacoeli (1).

12. Moció del PP, en suport a les mesures reivindicatives del sector agrari i ramader.

Se sotmet a votació la moció del PP en suport a les mesures reivindicatives del sector agrari i ramader.
Vots a favor: PP (2).; VOX (1). Total: 3. Vots en contra: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1). TOTAL 6. Abstencions: Agrupació Electoral Torre de Portacoeli (1).

13. Dació de compte dels decrets de l’alcaldia presidència.

Es dona compte dels decrets de l’alcaldia, del 342/2023 al 41/2024.

14. Dació de compte de les actes de les Juntes de Govern Local.

Es dona compte de les juntes de govern de la 42 de 22 de desembre de 2023 a la 9 d’1 març de 2024.

15. Precs i preguntes.