ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari 30 de juny

1r.- Actes sessions anteriors, de data 30 de març de 2022 Ordinària i 1 de juny extraordinària i 1 de juny extraordinària i urgent.

Se sotmeten a votació les tres actes dels plens amb data 30 de març de 2022 Ordinària i 1 de juny extraordinària i 1 de juny extraordinària i urgent.

S’aproven les actes per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 8.

2n.- Informe d’alcaldia.

L’alcaldessa agraeix l’assistència al ple i fa un repàs per la gestió municipal dels últims mesos amb el servei de Policia Local que ja cobreix les nits i les 24 hores del dia, l’escomesa de les obres del clavegueram al carrer Mestre Consuelo Burgos, tram de la Serrà i carrer Collaet. Comenta que s’han habilitat 80 noves places gratuïtes d’aparcament en Baix la Torre i enfront de l’Ajuntament. A més gràcies a les gestions de l’alcaldia s’ha ampliat l’atenció primària en el centre de salut amb un personal mèdic durant dos dies, tres dies d’una persona d’infermeria i una persona auxiliar administratiu cinc dies. S’han obert les noves pistes de pàdel, bàsquet i multiús i entrenament personal del Poliesportiu Municipal Héctor Catalá gràcies a les obres de la tercera fase de remodelació de l’equipament esportiu. L’alcaldessa comenta que s’han tornat a convocar les beques formatives per a estudiants i que el dilluns comencen les escoles d’estiu perquè les famílies puguen conciliar millor les seues vides. També, informa que gràcies a una subvenció de la UE s’ha instal·lat wifi gratuït en tots els edificis municipals, poliesportiu i plaça la Font i S. M. La Primitiva i en el local municipal i zona comercial de la urbanització Torre de Portaceli. A més es comunica que s’ha acordat iniciar l’expedient per a avançar el primer pagament del 50% de les subvencions als col·lectius locals. Respecte a la Cooperativa Agrícola de los Montes de Serra s’informa que han sigut beneficiàries amb més de 3000 € de les ajudes Parèntesis del Pla Resisitir durant el passat exercici, que es col·labora amb ella des de la seua fundació i que s’està treballant en la cerca de fórmules legals per a si és possible ampliar aqueixa cooperació. L’alcaldessa finalitza la seua intervenció convidant a participar en la programació cultural i en les Festes Patronals que enguany sí que es podran celebrar.

3r.- Dictamen en relació amb l’ordenança model d’ordenança municipal abolicionista de la prostitució i l’explotació sexual.

S’informa del dictamen de la comissió sobre l’ordenança model per als municipis abolicionista de la prostitució i l’explotació sexual.

S’aprova per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 8.

4t.- Declaració dies festius d’índole local 2023

S’informa i sotmet a votació la proposta de dies festius d’índole local per a 2023: 1 d’agost celebració del patró Sant Josep i 2 d’agost celebració de la patrona, la Mare de Déu dels Àngels.

S’aprova la declaració de dies festius d’índole local per a 2023 per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 8.

5é.- Dictamen en relació a la modificació de la plantilla de personal 2022

Es dona compte del dictamen que modifica la plantilla de personal 2022 que es va aprovar amb els presuposstos, passant de 62 a 58 llocs.

S’aprova el dictamen per unanimitat PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 8.

6é.- Assumptes extraordinaris.

Se sotmet a votació la inclusió en l’ordre del dia com a punt extraordinari la sol·licitud de canvi d’emplaçament del coetòdrom de la Festa de Sant Roc Serra al barranc de Clara a la Generalitat Valenciana. S’aprova per unanimitat la inclusió PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 8. També s’aprova per unanimitat la remissió de la sol·licitud.

7é.- Informes trismestrals de morositat.
Es dona compte dels informes trimestrals de morositat, sent el període mitjà de pagament del 1r t trimestre de 2022 de 31.94 dies.

8é.- Dació de compte dels decrets de l’alcaldia presidència.

Es dona compte dels decrets de l’alcaldia presidència de la 110 a la 250 de 2022.

9é.- Dació de compte de les actes de les Juntes de Govern Local.
ES dona compte de les actes de les Juntes de Govern Local, de la 5 del 2022, de 4 de febrer a la 14, de 12 d’abril.

10é.- Precs i pregunte8