ACTUALIDAD

Noticias

142.000 € per a Serra del programa Reacciona de la Diputació

L’Ajutament de Serra està treballant en la gestió de més de 142.000 € que la Diputació de València ha concedit dins del programa Reacciona. Una estratègia per ajudar econòmicament als ajuntaments dels municipis de la província de València en temes com l’energia, el cicle integral de l’aigua, els residus i la natura.

Per a la millora del cicle integral de l’aigua l’Ajuntament ha aconseguit, 90.000 € per a la rehabilitació de la xarxa de sanejament en la plaça del Castell. En gestió forestal sostenible, la diputació ha concedit 23.169,93 € al municipi de Serra que aniran a parar a la reparació de vies forestals ( 14.337,59 €) i a la compra de maquinària i ferramenta per als treballs de gestió forestal (8.832,34 €). Per a la prevenció d’incendis forestals, dels 22.530,18 €, es destinaran 13.518,11 € per al manteniment d’una àrea de tallafocs i els 9.012,07 € restants per a l’adquisició de maquinària i ferramenta per a les tasques de prevenció que realitzen els voluntaris de Protecció Civil.

Per altra banda, es destinaran 5.200 € per a la redacció del pla local de gestió de residus i 1.612 € per a la certificació energètica d’edificis municipals com la Casa Consistorial i el Cinema d’Hivern .

“Agraïm les ajudes de la Diputació de València que amb aquestes línies de subvenció ens dona suport en temes tan importants com la gestió forestal, la prevenció d’incendis i la millora del cicle integral de l’aigua que ens permet escometre obres i seguir amb la nostra protecció del medi ambient” ha declarat l’alcaldessa de Serra, Alicia Tusón.