ACTUALIDAD

Noticias

Nota ple 24 de març

 

 

1r.- Actes sessions anteriors, de data 2 de desembre de 2020 i 27 gener 2021.
Es passen a votació les dues actes dels plens amb data 2 de desembre de 2020 i 27 de gener de 2021.

S’aproven les actes per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10

2n.-.Informe d’alcaldia.
L’alcaldessa de Serra, Alicia Tusón, agraeix l’assistència de les persones al ple i comenta la situació viscuda durant els últims mesos en què la tercera ona de la covid19 ha colpejat Serra igual que a la resta de la Comunitat Valenciana. L’alcaldessa ha lamentat la pèrdua d’una veïna del municipi i ha demanat un minut de silenci per ella i totes les víctimes. També ha agraït l’esforç i responsabilitat de tot el veïnat per a eixir d’aquesta crisi.
La presidenta de la corporació municipal ha informat de les actuacions executades en els últims mesos com l’enllumenat del camp de futbol 8 que s’espera que es puga posar a la disposició de la ciutadania quan la situació sanitària ho permeta. També ha informat sobre la posada en marxa de l’aula de secundària destinada a l’alumnat que no té classe presencial tots els dies.
Ha informat al plenari sobre la suspensió de: la Fira de la Calderona i del Dia de la Cirera amb el pressupost de la qual s’afrontarà la part municipal de les ajudes Parèntesi a les quals s’ha sumat l’Ajuntament de Serra per a donar suport als sectors més perjudicats per la pandèmia.
Ha acabat la intervenció fent referència al caràcter econòmic d’un ple en el qual s’han sotmés a votació diferents modificacions de crèdit per a afrontar obres com el mur del carrer València i que es reclamaran posteriorment al propietari i la distribució del romanent de tresoreria una vegada liquidat el pressupost de 2020. D’aquesta manera, es destinaran 270.000 € a l’amortització de deute i més de 350.000 € en inversions com la remodelació del salo d’actes de la Casa de la Cultura, l’acondicionament de l’aparcament de la plaça S. M. La Primitiva, la millora de camins rurals, el mur de l’Ermita, el tancament de zones de reciclatge, les obres a la Casa Consistorial, la millora del cicle de l’aigua, l’asfaltat de carrers de la urbanització Torre de Portaceli i el tancament perimetral d’aquesta.

3r.- Dictamen de la Comissió informativa número 1, sobre Modificació de crèdits núm. 3/2021, exp. 205/2021.
Se sotmet a votació el dictamen de la Comissió informativa número 1 sobre la modificació de crèdits 3. A través d’aquesta modificació es decideix consignar la part municipal de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir que ascendeixen a 15.000 € i es dota amb 25.966,80 € la partida per a fer front a les obres del mur del carrer València que posteriorment es reclamaran al propietari.
S’aprova per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10

4t.- Dictamen de la comissió informativa número 1, sobre reconeixement extrajudicial de crèdits 1/21, expte.290/2021.

Se sotmet a votació el dictamen de la comissió en el qual es reconeixen obligacions per valor de 85.595,55 € de les factures i despeses de personal.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); C’S (1) TOTAL 8. Abstencions PP (2).

5é- Dictamen de la comissió informativa número 1 sobre modificació de crèdits número 4/2021 exp. 353/2021.

Se sotmet a votació el dictamen de la comissió relatiu a la modificació de crèdits per a fer front al reconeixement extrajudicial de crèdits del punt anterior.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); C’S (1) TOTAL 8. Abstencions PP (2).

6é.- Dictamen de la comissió informativa número 1 sobre modificació de crèdits número 7/2021, exp. 353/2021.
Se sotmet a votació el dictamen de la comissió informativa referent a la distribució de part del romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2020 amb el qual s’amortitzarà deute per valor de 270.000 euros, de manera que durant aquest exercici l’amortització del capital del deute ascendirà a 611.477,19 €.
Amb el romanent també es pretén escometre la remodelació de la sala d’actes de la Casa de la Cultura amb 115.000 euros; 20.000 euros per a acondicionar l’aparcament de la plaça S. M. La Primitiva; 15.000 euros per a la reparació del mur de l’Ermita; es destinaran 10.000 euros a inversió turística. Es procedirà a realitzar obres a la Casa Consistorial per valor de 14.000 euros; es realitzarà el tancament de les zones de reciclatge amb 8.000 €; 20.000 € per a la millora dels camins rurals; 5.000 € per al Campus Ria Tóixima; 28.000 € per a la millora del cicle de l’aigua; 95.000 € per a l’asfaltat de diferents carrers de la urbanització Torre de Portaceli i 75.000 € per al tancament perimetral d’aquesta.
S’aprova per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10

7é.- Dictamen de la comissió informativa número 1 sobre modificació de crèdits número 9/2021, exp. 364/2021.

Se sotmet a votació el dictamen de la comissió de la modificació de crèdits per a consignar 4.500 € per al Banc de Terres.
S’aprova per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10

8é.- Proposta dictamen de la comissió informativa *nº1, sobre reconeixement extrajudicial de crèdits *nº2/2021, exp. 367/2021.

Se sotmet a votació el dictamen pel qual es reconeixen crèdits extrajudicialment per valor de 8.628,43 € de les factures de l’exercici 2020 que es van registrar al gener de 2021.
S’aprova per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10

9é.- Dictamen de la comissió informativa número 1, sobre modificació de crèdits número 11/2021, exp. 368/2021.
Se sotmet a votació el dictamen sobre modificació de crèdits per a fer front al reconeixement extrajudicial de crèdits del punt anterior.
S’aprova per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10

10.- Nomenament representants òrgans col·legiats a proposta de l’alcaldia i després de la renúncia de regidor.

Després de la dimissió de Joaquín F. Arnal Ros, es designen els representants de l’Ajuntament de Serra en els òrgans col·legiats següents:

Xarxa de Municipis Valencians cap a la sostenibilitat: Mª Victoria Ibáñez Navarro i suplent Carlos Montalbán Gómez.

Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de València: Borja Martínez Martínez i suplent Carlos Montalbán Gómez.

Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus de les zones VI, VII i IX de la Comunitat Valenciana: Mª Victoria Ibáñez Navarro i suplent Carlos Montalbán Gómez.

Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona: Mª Victoria Ibáñez Navarro i suplent Alicia Tusón Sánchez.

Consell Escolar del CEIP Sant Josep Serra: Susana Navarro Fernández, suplent Borja Martínez Martínez.

Mancomunitat Camp de Túria: Alicia Tusón Sánchez i suplent Inmaculada Bartual Carretero.

Grup d’Acció Local zona IV Túria-Calderona GAL 14-20: Alicia Tusón Sánchez i suplent Borja Martínez Martínez.

Associació Desenvolupament Rural Túria-*Calderona: Alicia Tusón Sánchez i suplent Borja Martínez Martínez.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); C’S (1) TOTAL 8. Abstencions PP (2).

11.- Dació de compte dels decrets d’alcaldia presidència.
Es dona compte dels decrets d’alcaldia presidència del 2020-0410 al 2021-0133.

12.- Dació de compte de les actes de les Juntes de Govern Local.
Es dona compte de les actes de les Juntes de Govern Local, de la 22/2020 a la 06/2021.

13 .- Dació de compte dels informes trimestrals MINHAC.
Es dona compte dels informes del Ministeri d’Hisenda sent el període mitjà de pagament de 23,99 dies.

14.- Dació de compte decret liquidació del pressupost 2020.
Es dona compte del decret de liquidació del pressupost que es tanca amb un romanent líquid de tresoreria ajustat d’1.094.511,06 € i un resultat pressupostari ajustat de 483.539,28 €, complint-se així els objectius d’estabilitat pressupostària i regla de despesa establits pel ministeri malgrat no ser aplicable enguany en virtut de l’acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020.
El percentatge de deute viu és de 32,71%.

15é.- Dació de compte d’informes relatius a la delegació de competències en matèria de transport de persones amb diversitat funcional.
Es dona compte dels informes positius relatius a la delegació de competències en matèria de transport de persones amb diversitat funcional en la Mancomunitat Camp de Túria. Un servei que ve prestant fins al moment l’ajuntament i que es pretén mancomunar amb altres municipis.
16. Mocions.
16.1 Moció FVMP Dia Internacional de la Dona.
Es dona compte de la moció presentada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies sobre el Dia Internacional de la Dona.
S’aprova per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10

16.2 Moció faig costat als cossos i forces de seguretat de l’estat.
Es dona compte de la moció presentada pel PSPV-PSOE en suport als cossos i forces de seguretat de l’estat.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); PP (2); C’S (1) TOTAL 8. Abstencions UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2)

16.3 Moció contra el transfuguisme.
Es dona compte de la moció presentada pel PSPV-PSOE en contra del transfuguisme.
S’aprova per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10

17.- Precs i preguntes.
El regidor de Ciutadans José Enrique Martínez Lloris anuncia la seua renúncia a l’acta de regidor i l’abandonament de la formació política Ciutadans pel fet que no comparteix els últims esdeveniments ocorreguts en el seu partit. El regidor s’ha acomiadat manifestant que ha estat un honor i plaer representar a aquesta corporació durant aquestos anys.