ACTUALIDAD

Noticias

Les cabres pasturen de nou a Serra per previndre incendis forestals

El ramat ha començat a pasturar a Serra després que l’ajuntament subhastara l’aprofitament del pasturatge a les muntanyes de propietat municipal Alt del Pi i agregats. Vint anys després que es jubilara l’últim pastor, es recupera un dels usos tradicionals vinculats a la muntanya amb 160 cabres que ajuden a mantindre net el territori i a la prevenció d’incendis.

“Amb aquesta activitat recuperem un ofici tradicional desaparegut al nostre poble. Una intervenció que va en la línia de previndre incendis i de gestionar les nostres masses forestals” comenta, Alicia Tusón, alcaldessa de Serra.

A la subhasta pública solament es va presentar una proposta que va ser l’adjudicatària. L’aprofitament consistirà en el pasturatge d’una superfície de pastura de 1315 hectàrees de muntanya amb un màxim de 160 caps d’oví i caprí en règim extensiu, i sempre d’acord amb el plec de clàusules redactat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Una activitat més dins les polítiques de gestió forestal que duguem endavant com la recent instal·lació de sensors a l’extraradi, la subhasta dels aprofitaments forestals, l’arranjament de camins i la reducció de combustible mitjançant la gestió de la biomassa i la posada en marxa del pla d’ordenació.