ACTUALIDAD

Noticias

El pasturatge torna a Serra després de més de 20 anys

El municipi de Serra tornarà a tindre ramat al seu terme municipal. Després de més de 20 anys de què es jubilara l’últim pastor amb què comptava la localitat, Benjamín Navarro, el ramat tornarà a pasturar a les muntanyes de propietat municipal. L’Ajuntament de Serra ha subhastat l’aprofitament de pastures de les muntanyes municipals de l’Alt del Pi i agregats, en un acte que feia dècades que no es celebrava.

“Amb aquesta activitat recuperem un ofici tradicional desaparegut al nostre poble. Una intervenció que va en la línia de previndre incendis i de gestionar les nostres masses forestals juntament amb l’aprofitament de la biomassa i les activitats silvícoles que realitzem des del consistori” comenta, Alicia Tusón.

A la subhasta pública solament s’ha presentat una proposta que va ser l’adjudicatària. L’aprofitament consistirà en el pasturatge d’una superfície de pastura de 1315 hectàries de muntanya amb un màxim de 160 caps d’oví i caprí en règim extensiu, i sempre d’acord amb el plecs de cláusules redactat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emerèencia Climàtica i Transició Ecològica.

D’aquesta manera i per un període de 5 anys, fins al 31 de desembre de 2027, un total de 160 cabres podran aprofitar-se de la pastura herbàcia i arbustiva localitzada a la muntanya de propietat municipal. Una activitat tradicional que ha existit a aquesta localitat des de l’edat del Bronze, fa 4000 anys, segons les evidències trobades arreu del territori municipal.