ACTUALIDAD

Noticias

Bonificacions per a plaques solars i cotxes elèctrics

L’Ajuntament de Serra bonificarà a la ciutadania que instal·le plaques solars per a autoconsum i als vehicles elèctrics. D’aquesta manera es bonificarà l’IBI urbà en un 40 % al veïnat que implanten instal·lacions generadores d’energia renovable per a autoconsum a les seues vivendes durant dos períodes impositius posteriors al reconeixement de la bonificació. La bonificació també serà del 40 % per a l’impost de construccions, instal·lacions i obres preceptiu per a dur endavant qualsevol instal·lació.

El plenari de l’ajuntament també va aprovar la modificació de l’ordenança que regula l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, conegut com a impost de circulació, de manera que es rebaixarà en un 50 % la quota als vehicles elèctrics, de pila de combustible o d’emissions directes nul·les o vehicles híbrids endollables durant els 5 períodes impositius des de la seua primera matriculació. A més durant el mateix període es bonificarà en un 25 % addicional la quota anual dels vehicles les emissions oficials en CO₂ dels quals no siguen superiors a 120 gr/km.

En paraules de l’alcaldessa, Alicia Tusón, “aquestes mesures s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030 i tracten d’incentivar la transició cap a energies més netes i respectuoses amb l’entorn.”

Les modificacions seran enviades al BOP i durant 30 dies estaran en exposició pública perquè es puguen consultar. Les bonificacions entraran en vigor després de la seua publicació íntegra al butlletí oficial.