SERRA AL DIA - Febrer del 2019

GAlERIA 12 El consistorio ha duplicado para el curso 2018-2019 las ayudas ofreci- das a los jóvenes para hacer frente al coste del transporte escolar. Gracias a esta iniciativa, 40 alum- nos y alumnas de Bachillerato, For- mación Profesional y universidades de la Comunidad Valenciana pue- den beneficiarse de esta ayuda, que tiene una dotación presupuestaria de 2.000 euros, cuantía que supone otorgar 50 euros por persona be- neficiada. Para la concesión se han considerado criterios económicos, sociofamiliares o el no haber dis- frutado de la beca con anterioridad. Alicia Tusón, alcaldesa de Serra, se reunió en diciembre con el alcalde de Náquera, el primer edil de Mas- samagrell, el Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Verte- bración del Territorio y la Directora Gerente de la Autoridad de Trans- porte Metropolitano de Valencia para pedir la recuperació de la línea de autobús que conectaba Serra con Massamagrell y que daría servicio directo a más de 30.000 personas. También se reclamó el aumento en la frecuencia de paso de la línea en- tre Serra y Bétera y la creación de una línea a la Torre de Portacoeli. Les obres de rehabilitació del parc del barranc de Clara, un espai situat al costat dels equipaments espor- tius, han finalitzat. L’actuació ha consistit en la sub- stitució i ampliació del paviment de seguretat i també s’han instal·lat dos nous gronxadors amb dos en- grusadores, una d’elles per a bebés i una altra més gran per a poder ju- gar col·lectivament. Així mateix, s’ha reforçat la tanca i s’han pintat els murs per a fer d’este parc un punt més segur i atractiu que convide a veïns i veïnes a convertir-lo en un lloc de reunió de referència. Alcaldía reivindica mejoras en transportes Duplicadas las ayudas a transporte escolar Reforma del parc del barranc de Clara L’Ajuntament ha substituït i ha ins- tal·lat alguns nous senyals que mar- quen els camins als llocs d’interés del nostre municipi. En total s’ha ac- tuat sobre 10 indicacions urbanes i 9 en zones rurals. La iniciativa ha estat possible grà- cies a una subvenció atorgada per la Conselleria de Cultura adreçada a projectes de promoció del valen- cià. Així, dels 1.948 euros que va costar esta actuació, 932 varen pro- cedir de l’ajuda de l’entitat autonò- mica, de manera que el consistori només va fer una xicoteta aportació per a la renovació dels senyals. Renovació d’alguns senyals del municipi

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ2OTk=