You are currently viewing Ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici (IEEV.CV)

Ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici (IEEV.CV)

Ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici .

Descripció: Subvenció bàsica del 20% del cost d’elaborar l’informe per a edificis de més de 50 anys + subvenció addicional de fins a 4.500 € segons els criteris d’adjudicació i disposició pressupostària (categoria constructiva cadastral, VPO, Àrea Espai Urbà sensible…)