You are currently viewing Ajudes d’estalvi i eficiència energètica.

Ajudes d’estalvi i eficiència energètica.

Actuació 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials:
substitució d’equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per uns altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica

Actuació 2: Implantació de sistemes de gestió energètica:
implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d’energia final.

Dirigit a: PIMES i Gran Empresa del sector industrial.